VUDUC Corp là nhà cung cấp các dịch vụ It Outsourcing, Management Consulting, Branding và vận hành hệ thống Marketing hàng đầu Việt Nam

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Năm 2020, một năm mà nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều thử thách. Chính trong hoàn cảnh đó, sự ra đời của VUDUC Corp là kết quả của tâm huyết, hoài bão và lòng quyết tâm của các doanh nhân trẻ tuổi, mong muốn khởi tạo một công ty chuyên nghiệp, toàn diện, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế nước nhà.

Tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư ANFAS được thành lập từ năm 2012 với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn, truyền thông, công nghệ thông tin, VUDUC Corp đã kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi nhất cùng với đó là nền tảng là tư duy sáng tạo, đột phá và hoài bão to lớn, VUDUC Corp càng thêm tự tin khi định vị bản thân là một thương hiệu mạnh trên thị trường. 

Hệ tư tưởng thông suốt của VUDUC Corp là cung cấp các dịch vụ tư vấn quản trị chất lượng, xây dựng một hệ thống quản lý vận hành, góp phần vào sự phát triển các Doanh Nghiệp Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam hùng cường nói chung, cùng hòa nhập vào sân chơi chung toàn cầu.

– 7/2012 Công ty cổ phần đầu tư ANFAS được thành lập cùng với dự án Startup My Service

– 8/2013 dự án thương mại điện tử My Market ra đời

– 6/2014 chính thức cung cấp dịch vụ Website, PR, SEO

– 8/2015 Phát triển dịch vụ It Outsourcing ,mở rộng sang thị trường Singapore, tiếp tục phát triển thị trường Mỹ

– 1/2016 Phát triển dịch vụ Mobile Apps

– 9/2016 Mở rộng sang thị trường Hàn Quốc

– 12/2020 VUDUC Corp được thành lập cùng với các dịch vụ Tư vấn quản trị cho các Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU

Giới thiệu VUDUC Corp
Tầm nhìn
Chặng đường phát triển