Tìm hiểu về Management Consulting

Bạn đã từng nghe qua lĩnh vực Management Consulting? Trên thế giới đây là một trong những lĩnh vực dịch vụ rất phổ biển mà bất cứ Doanh Nghiệp từ nhỏ đến lớn đều cần thiết. Tuy nhiên ở Việt Nam lĩnh vực còn khá mới mẻ. Thế Management Consulting – Tư vấn quản lý Doanh Nghiệp là gì? Hãy cùng VUDUC Corp tìm hiểu lĩnh vực này!

Management Consulting là gì?

Theo định nghĩa : Management consulting is the practice of helping organizations to improve their performance. Organizations may draw upon the services of management consultants for a number of reasons, including gaining external advice and access to consultants’ specialized expertise

Dịch ra tiếng Việt : Tư vấn quản lý là thực hành giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất của họ. Các tổ chức có thể dựa trên các dịch vụ của chuyên gia tư vấn quản lý vì một số lý do, bao gồm tư vấn bên ngoài và tiếp cận với chuyên môn của chuyên gia tư vấn

MC khá rộng và bao gồm nhiều mảng khác nhau, gồm

  • Tư Vấn Chiến Lược (Strategy Consulting)
  • Tư vấn Vận Hành (Operations Consulting)
  • Tư vấn Nhân sự (HR Consulting).

Ngoài ra còn có một số nhóm nhỏ hơn đang trở nên phổ biến trong khoảng năm năm trở lại đây như

  • Tư vấn Công nghệ Thông tin (IT Consulting)
  • Tư vấn Khởi nghiệp (Startups Consulting)
  • Tư vấn Nội bộ (Inhouse Consulting)

Một consultant sẽ làm những gì?

Các consultants còn thường được gọi là các “đại sứ”,  cầu nối giữa một vấn đề phức tạp của doanh nghiệp, với hệ thống network của họ gồm các chuyên gia trong rất nhiều ngành khác nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. Kết quả công việc của một consultant là giải pháp cho vấn đề đó của doanh nghiệp và thường sẽ là một “Powerpoint Slide”.

Các consultants sẽ ít phải làm sản phẩm cuối cùng đó mà họ sẽ chuyển những nội dung họ muốn truyền đạt cho một bên hỗ trợ thứ ba trong mạng lưới của công ty (McKinsey) giúp họ tạo ra “Powerpoint Slide” đó. Các công ty tư vấn như “MBB”  không muốn consultants của họ dành cả ngày để trang trí slide, công việc của consultants là giải quyết vấn đề, những công việc như làm slide, viết, hay tạo ra các mô hình phỏng đoán Excels, … đều được hỗ trợ một cách tối đa từ phía công ty.

Tìm hiểu thêm về Marketing Consultant

Marketing Consultant là chuyên gia tư vấn Marketing. Họ có nhiệm vụ tư vấn các chiến lược giúp cải thiện tình hình kinh doanh, giúp tạo ra bản kế hoạch Marketing chi tiết cho doanh nghiệp. Xác định và đưa ra những thông điệp phù hợp đến với thị trường mục tiêu.

Hầu hết các Marketing Consultant cũng sẽ tham gia vào việc thực hiện các chiến lược Marketing. Họ thường giúp theo dõi kết quả và điều chỉnh các chiến dịch cho phù hợp để đảm bảo rằng các công ty có được kết quả tốt nhất từ các tư vấn về Marketing của họ.

Doanh nghiệp cần Management Consultant khi nào

Một doanh nghiệp cần đến Management Consultant khi:

– Muốn doanh nghiệp cải thiện tình hình kinh doanh.

– Cần đặt ra mục tiêu rõ ràng.

– Yêu cầu một kế hoạch tiếp thị chiến lược hiệu quả với cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

– Cần giúp theo dõi các số liệu quan trọng để đo lường thành công.

– Không xác định được các thông số nào là thực sự quan trọng và cần thiết. Ví dụ như lưu lượng truy cập hàng ngày, tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, lưu lượng truy cập trang web, tham gia phương tiện truyền thông xã hội, cuộc gọi đến hoặc khách hàng tiềm năng, tỷ suất lợi nhuận.

– Muốn cải thiện mối quan hệ và lòng trung thành với khách hàng hiện tại.

– Mong muốn mở rộng sang các thị trường mới và thu hút khách hàng mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *